top of page
KALON yellow.png

KUOKKALAN 

TAUSTAA KALONISTA

IHMISTEN KAUPUNKI, KORTTELI JA KOTI

Kuokkalan Kalon on Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittajatyö, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Collaboratorio. Hankkeen toteuttajiksi Jyväskylän kaupunki valitsi kumppanihaun perusteella Yrjö ja Hanna –säätiön sekä JVR-Rakenne Oy:n yhteistyökumppaneineen.

Kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena on luoda tulevaisuuden mallia niin ekologisuuden kuin yhteisöllisyyden näkökulmasta. Hankkeessa halutaan edistää elinkaariajattelua ja kiertotalouden mahdollisuuksia sekä pienentää rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä käyttämällä massiivipuurakentamista. Asumista tukevat palvelut tuodaan helpottamaan kaikenikäisten arkea ja yhteiskäyttöiset tilat sisällä ja ulkona suunnitellaan mahdollistamaan asukkaiden kohtaamisen ja yhteisöllisyyden syntymisen.

HYVYYS, TOTUUS JA KAUNEUS

SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN PERIAATTEET

Kuokkalaan haluttiin rakentaa kirkon näköinen kirkko keskelle kylää. Kirkon vierelle nousee talon näköinen talo, joka kasvaa luonnolliseksi osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta: harjakatot sekä puu ja kivi rakennusmateriaaleina liittävät Kalonin kirkkoon ja Puukuokkaan. Kalon merkitsee eettisesti hyvää, tarkoituksenmukaista kauneutta. Kaupunki rakentuu hyväksi ihmiselle, luonnolle ja yhteiskunnalle ja tuottaa hyvää asumista uudella tavalla yhdistäen asukaslähtöistä suunnittelua sekä rakennusalan asiantuntijuutta.

HYVYYS

 

HYVÄ IHMISILLE,

LUONNOLLE

JA KAUPUNGILLE

Ekologinen kestävyys ja hyvinvointi.
Voimaannuttava suunnittelu.
Osaksi laajempaa yhteisöä.

TOTUUS

 

LÄPINÄKYVÄ PROSESSI, KUSTANNUSRAKENNE JA PÄÄTÖKSENTEKO

Avoimuus ja läpinäkyvyys kustannuksissa ja valinnoissa. Kohtuuhintaisuus pitkällä aikavälillä.
 

KAUNEUS

 

HARMONIA, VIIHTYISYYS, SEKÄ KESTÄVÄT, KAUNIISTI VANHENEVAT MATERIAALIT​

Esteettisesti kestävää arkkitehtuuria

ja kaupunkikuvaa.

KUOKKALAN KALON

HYVÄKSI IHMISELLE, LUONNOLLE JA YHTEISKUNNALLE -
TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Kalon tarjoaa mielekästä ja turvallista arkea viihtyisän puukerrostalokorttelin laadukkaissa kodeissa. Kodit on suunniteltu siten, että ne mukautuvat niin lapsiperheiden kuin ikääntyvien ihmisten tarpeisiin. Kaloniin tulee kaiken kaikkiaan 165 asuntoa: asumisoikeusasuntoja, seniorivuokra-asuntoja sekä omistusasuntoja. Senioreille suunnatuista asunnoista osa on suunniteltu erityisesti muistioireisia ajatellen, uudenlaisena asumismuotona muistioireisille. Tavoitteena on, että muistioireinen voi asua kohteessa ilman, että asunto on hoivakotityyppinen ratkaisu.

Korttelin ja sen kotien suunnittelussa on panostettu asumisen turvallisuutta lisääviin elementteihin, asuntojen muunneltavuuteen, esteettömyyteen ja yhteisöllisyyteen. Samoin on huomioitu toimivat tilaratkaisut, liikkumisen helppous sekä ulkoiluun houkutteleva pihapiiri. Oleskeluportaat yhdistävät talot tiiviiksi kokonaisuudeksi luoden kutsuvan ja innostavan pihapiirin, joka avautuu ympäristöönsä.

 

Kalonin suunnittelun lähtökohtana on ollut yhteisöllisyys. Toimivat yhteistilat mahdollistavat asukkaille yhteisöllistä toimintaa, jokaisen asukkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Korttelin oma asukaskoordinaattori on tukena arjen asioissa ja yhteisissä tekemisissä. 

PERIAATTEET
Kalon1.jpg

KUOKKALAN KALONIN KESKEISET RATKAISUT

1

TALO LIITTYY OSAKSI NYKYISTÄ KUOKKALAA

Rakennusten väliset tilat ja ihmisten tapa käyttää niitä suunnittelun alkupisteenä.

4

SISÄPIHA KOKO RAKENNUKSEN SYDÄMENÄ

Ruoan valmistus, kaupunkiviljely, korttelijuhlat. Kaupunkitapahtumat, kirpputorit  -  ”läpikulku toivottu”.

7

KORTTELIN UUDET TOIMIJAT MUKAAN SUUNNITTELUVAIHEESTA LÄHTIEN

Uudenlaiset kortteliravintolat, co-working tilat, liikuntatilat, asumisen palvelut jne.

10

ASUNNON LIITTYMINEN JA LAAJENTUMINEN YHTEISIIN TILOIHIN

Asunnot laajenevat viihtyisiin yhteiskäyttöisiin eteisiin. Paloporras osastoidaan omaksi kokonaisuudekseen.

2

KORTTELI AVAUTUU TORILLE JA KUTSUU SISÄLLE

Paljon kaikille avoimia tiloja, paljon aukkoja  ja ovia korttelin sisään. Rakennusten läpi ja välitse pääsee kulkemaan.

5

YHTEISÖLLISYYTTÄ LUOVAT JA MAHDOLLISTAVAT, KUTSUVAT TILAT

 Kodit ja yhteiset tilat yhdistävä leveä ja katettu, osin lasitettu ja lämmin luhti luo tunnelmallisen kohtaamispaikan. Yhteiseteiset ja iso keittiö. Askartelu- ja taidetilat, saunat, pesulat jne.

8

YHTEISKÄYTTÖ JA -OMISTUS

Autot, polkupyörät, puutarhavälineet, urheiluvälineet, lasten polkupyörät, askarteluvälineet, työkalut kangaspuut jne.

11

LUONNONVALO, LUONNONMATERIAALIT JA LUONNONVÄRIT

Harmonia, lämpö, viihtyisyys.

Luontoyhteys ja hyvinvointi.

3

MIELENKIINTOISET REUNAT JA JULKISIVUT KATSEEN KORKEUDELLA

Luonnonkivi, massiivipuu,

yksityiskohdat, rosoisuus ja elävyys.

6

LIIKKUMISEN RATKAISUT OSANA ASUMISTA

Taloyhtiön yhteiskäyttöautot ja -polkupyörät.

9

HARMONINEN, MUUNNELTAVA NELIÖPOHJA JA MODULAARINEN RAKENNE

Huone muuntautuu moneen eri käyttötarkoitukseen.

12

OSAA SISUSTUS-RATKAISUISTA EHDOTETAAN VALMIIKSI

Säilytys- ja valaistusratkaisut, väri- ja materiaalikartta.

HANKKEEN TOTEUTTAJAT

RAKENNUTTAJA
YRJÖ JA HANNA –SÄÄTIÖ SR (1996-)


Kehitämme yhteisöllistä, osallistuvaa ja kestävää asumista, jossa oleellista on hyvin konseptoitu asuminen ja siihen liittyvien palveluiden saatavuus. Tarjoamme eri ikäisille yhteisöllistä ja aktiivista asumista, joka perustuu kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

 

Olemme valtakunnallinen, kokonaan kotimainen rakennuttaja erilaisiin perheiden, ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien asumisratkaisuihin. Olemme voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen säätiö, joka omaa vahvan eettisen arvopohjan.

 

Rakennutamme kohtuuhintaisia ARA-vuokrataloja senioreille sekä asumisoikeusasuntoja perheille. Asuntomme soveltuvat kaikenikäisille, mutta huomioivat myös erityistarpeet, kuten esteettömyys ja turvallisuus. Rakennuttamisessa hyödynnämme oman hoivapalvelutuotantomme tuomaa asukkaiden ja hoitohenkilökunnan kokemusta.
Yrjö ja Hanna Kodeissa asukas on aina oman elämänsä paras asiantuntija.

PÄÄURAKOITSIJA
JVR-RAKENNE OY (2013-)

Olemme liiketoiminnassamme keskittyneet teollisesti valmistettuihin massiivipuurakenteisten tilaelementtikerrostalojen urakointiin avaimet käteen periaatteella. Olemme kotimainen oman alamme pioneeri ja markkinajohtaja Suomessa. Toimimme valtakunnallisesti siten, että toimintaamme ohjaa laatu, luotettavuus ja ammattitaito. 

 

Pyrimme rakentamaan maailman parhaita ekologisia koteja puusta, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tehtävämme on johdattaa suomalainen kerrostalorakentaminen vastaamaan tulevaisuuden hyvän rakentamisen standardeja. Loppukäyttäjä saa ekologisen, vastuullisesti rakennetun kodin, missä on ajateltu myös hiilijalanjälkeä.

Kalon3.jpg
KALON yellow.png

KUOKKALAN 

HANKKEEN ALUSTAVAT VAIHEET JA AIKATAULU
 

 
 
JATKOKEHITYSVAIHE 

2019

 
 
TOTEUTUKSEN
VALMISTELU


2020-22


RAKENNUSVAIHE 1


2023-24

Monikumppanuuskaavoitus käynnissä

Markkinatutkimus ja palvelumallien kehitys

Rahoitusratkaisut ja hallintamuodot
Vaiheistussuunnittelu
Karkea budjetointi

Kaava voimaan
Kaupunkilaisten ja tulevien asukkaiden, yrittäjien ja kumppanien osallistaminen
Palvelu- ja liiketoimintamallien kehitystyö
Asukassuunnittelu 
Hankesuunnittelu
Investointipäätös 
Rakennusluvan haku vaihe 1
Hankinta-asiakirjat
Toteutusasiakirjat

Rakentaminen käynnistynyt
syksyllä 2022
Myynti/vuokraus 2024

 

KÄYTTÖÖNOTTO 2024
 
ENSIMMÄINEN VUOSI KÄYTÖSSÄ 2025
 
ARVIOINTI, SEURANTA JA JATKOKEHITYS 2026

KALON KUVAGALLERIA 
 

KUVAT
KALON yellow.png

YHTEYSTIEDOT
 

RAKENNUTTAJA: YRJÖ JA HANNA -SÄÄTIÖ

Petri Kokkonen, toimitusjohtaja

petri.kokkonen(at)yrjojahanna.fi

p. 040 457 1670

Ilkka Murto, kiinteistöjohtaja

ilkka.murto(at)yrjojahanna.fi

p. 040 124 4499

Harri Häll, projektipäällikkö
harri.hall(at)yrjojahanna.fi
p. 040 686 3376

PÄÄURAKOITSIJA: JVR-RAKENNE OY

Antti Erola, hankekehitysjohtaja

antti.erola(at)jvr.fi

p. 040 910 9102

Markus Jokitalo, projektipäällikkö

markus.jokitalo(at)jvr.fi

p. 040 584 7978

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Piia Sipinen, maankäyttöinsinööri

piia.sipinen(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 8695
 

Mauri Hähkiöniemi, kaavasuunnittelija

mauri.hahkioniemi(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 5034


ARKKITEHTISUUNNITTELU

Kristiina Kuusiluoma, arkkitehti SAFA

kiti(at)collaboratorio.fi

p. 045 352 7911

OTA YHTEYTTÄ
bottom of page