KUOKKALAN KALON

KUOKKALAN KALON

IHMISTEN KAUPUNKI, KORTTELI JA KOTI

Kuokkalan Kalon on Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittajatyö, jonka toteuttamiseksi Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt kumppanihaun. Voittajatyön on suunnitellut arkkitehtitoimisto Collaboratorio. Kumppaneiksi etsitään toimijoita, jotka haluavat kehittää ja uudistaa laadukasta asumista ja elämistä kaupunkiympäristössä ja ovat kiinnostuneita toteuttamaan Kuokkalaan Kalonin uudenlaisten periaatteiden pohjalta.

Jyväskylä logo.png
Colla INVERT small3.png

SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN PERIAATTEET

HYVYYS, TOTUUS JA KAUNEUS

Kuokkalaan haluttiin rakentaa kirkon näköinen kirkko keskelle kylää. Kirkon vierelle nousee talon näköinen talo, joka kasvaa luonnolliseksi osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta: harjakatot sekä puu ja kivi rakennusmateriaaleina liittävät Kalonin kirkkoon ja Puukuokkaan. Kalon merkitsee eettisesti hyvää, tarkoituksenmukaista kauneutta. Kaupunki rakentuu hyväksi ihmiselle, luonnolle ja yhteiskunnalle ja tuottaa hyvää asumista uudella tavalla yhdistäen asukaslähtöistä suunnittelua sekä rakennusalan asiantuntijuutta.

 

KUOKKALAN KALONIN KESKEISET RATKAISUT

1

TALO LIITTYY OSAKSI NYKYISTÄ KUOKKALAA

Rakennusten väliset tilat ja ihmisten tapa käyttää niitä suunnittelun alkupisteenä.

4

SISÄPIHA KOKO RAKENNUKSEN SYDÄMENÄ

Ruoan valmistus, kaupunkiviljely, korttelijuhlat. Kaupunkitapahtumat, kirpputorit  -  ”läpikulku toivottu”.

7

KORTTELIN UUDET TOIMIJAT MUKAAN SUUNNITTELUVAIHEESTA LÄHTIEN

Uudenlaiset kortteliravintolat, co-working tilat, liikuntatilat, asumisen palvelut jne.

10

ASUNNON LIITTYMINEN JA LAAJENTUMINEN YHTEISIIN TILOIHIN

Asunnot laajenevat viihtyisiin yhteiskäyttöisiin eteisiin. Paloporras osastoidaan omaksi kokonaisuudekseen.

2

KORTTELI AVAUTUU TORILLE JA KUTSUU SISÄLLE

Paljon kaikille avoimia tiloja, paljon aukkoja  ja ovia korttelin sisään. Rakennusten läpi ja välitse pääsee kulkemaan.

5

YHTEISÖLLISYYTTÄ LUOVAT JA MAHDOLLISTAVAT, KUTSUVAT TILAT

 Kodit ja yhteiset tilat yhdistävä leveä ja katettu, osin lasitettu ja lämmin luhti luo tunnelmallisen kohtaamispaikan. Yhteiseteiset, yhteinen takkahuone ja iso keittiö. Jaettu vierashuone, askartelu- ja taidetilat, saunat, pesulat jne.

8

YHTEISKÄYTTÖ JA -OMISTUS

Autot, polkupyörät, puutarhavälineet, urheiluvälineet, lasten polkupyörät, askarteluvälineet, työkalut kangaspuut jne.

11

LUONNONVALO, LUONNONMATERIAALIT JA LUONNONVÄRIT

Harmonia, lämpö, viihtyisyys.

Luontoyhteys ja hyvinvointi.

3

MIELENKIINTOISET REUNAT JA JULKISIVUT KATSEEN KORKEUDELLA

Luonnonkivi, massiivipuu,

yksityiskohdat, rosoisuus ja elävyys.

6

LIIKKUMISEN RATKAISUT OSANA ASUMISTA

Taloyhtiön yhteiskäyttöautot ja -polkupyörät.

9

HARMONINEN, MUUNNELTAVA NELIÖPOHJA JA MODULAARINEN RAKENNE

Huone muuntautuu moneen eri käyttötarkoitukseen.

12

OSAA SISUSTUS-RATKAISUISTA EHDOTETAAN VALMIIKSI

Säilytys- ja valaistusratkaisut, väri- ja materiaalikartta.

 

KUMPPANUUSHAKU 

KUMPPANIKSI KUOKKALAN KALON -HANKKEESEEN?

Haluatko olla toteuttamassa asuntoreformia Kuokkalaan? Jyväskylän kaupunki hakee kumppania Kuokkalan Kalonin toteuttamiseen asuntoreformihengessä. Kalon on tarkoitus toteuttaa Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittajatyön, arkkitehtitoimisto Collaboratorion laatiman suunnitelman pohjalta. 

Tontin asemakaavamuutos on laitettu vireille maaliskuussa 2019. Kaupunki hakee nyt kumppania monikumppanuuskaavoituksen ja alueen toteuttamiseen Kuokkalan Kalonille esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kumppani voi olla yksi toimija tai useamman toimijan ryhmä, työyhteenliittymä tai muu monialainen toimijoiden konsortio. 

Valitun kumppanin kanssa solmitaan yhteistoimintasopimus asemakaavan laatimisesta voittajatyön ideoiden ja ratkaisujen pohjalta. Alueen rakennusoikeuden määräksi on alustavasti arvioitu noin 8000-9000 k-m2. Asemakaavan vahvistumisen jälkeen valitulle kumppanille luovutetaan alueen rakennusoikeus voimassa olevan vyöhykehinnoittelun mukaisesti. Kumppani vastaa hankkeen jatkokehittämisen ja suunnittelun kustannuksista. 

Kumppanuushakuun ilmoittaudutaan täyttämällä kumppanuushakemus. Hakemusten jättöaika on 8.4.- 3.5.2019. Hakemusten perusteella valitaan ehdokkaat jatkoneuvotteluihin, joiden perusteella valitaan hankkeen kumppani. 

Kumppani valitaan jätettyjen hakemusten ja neuvottelujen perusteella kokonaisuutta arvioiden. Erityisesti arvostetaan sitoutuneisuutta kohteen voittajatyössä (Kuokkalan Kalon) esitettyyn suunnitelmaan ja sen periaatteisiin. Valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, miten hakija esittää ratkaisuja ja toimintamalleja pääperiaatteiden (hyvyys, totuus, kauneus) toteuttamiseksi sekä kumppanin sitoutuneisuutta hankkeen kustannusten läpinäkyvyyteen. Useamman toimijan ryhmät, työyhteenliittymät tai muut monialaisten toimijoiden konsortiot ovat etusijalla kumppanin valinnassa. Hakijan eduksi katsotaan mahdolliset asumisen, palveluiden, rahoitusmallien ja rakentamisen kehittämiseen liittyvät referenssikohteet

 


 

 

HANKKEEN ALUSTAVAT VAIHEET JA AIKATAULU
 

 

 

JATKOKEHITYSVAIHE 2019

 

 

TOTEUTUKSEN VALMISTELU

2020

Kumppanien valinta HAKU ALKAA 8.4.2019
Monikumppanuuskaavoitus käynnissä

Markkinatutkimus ja palvelumallien kehitys

Rahoitusratkaisut ja hallintamuodot
Vaiheistussuunnittelu
Karkea budjetointi

Kaava voimaan
Kaupunkilaisten ja tulevien asukkaiden, yrittäjien ja kumppanien osallistaminen
Palvelu- ja liiketoimintamallien kehitystyö
Asukassuunnittelu 
Hankesuunnittelu
Investointipäätös 
Rakennusluvan haku vaihe 1
Hankinta-asiakirjat
Toteutusasiakirjat

 

RAKENNUSVAIHE (VAIHE 1) 2021 -2022
 

MYYNTI/VUOKRAUS 2021-2022
 

KÄYTTÖÖNOTTO 2022-2023
 

ENSIMMÄINEN VUOSI KÄYTÖSSÄ 2023
 

ARVIOINTI, SEURANTA JA JATKOKEHITYS 2024

KALON KUVAGALLERIA 
 

 
 

YHTEYSTIEDOT
 

TONTIN HAKU

 

Piia Sipinen, maankäyttöinsinööri 

piia.sipinen(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 8695

KAAVOITUS

 

Mauri Hähkiöniemi, kaavasuunnittelija

mauri.hahkioniemi(at)jyvaskyla.fi

p. 014 266 5034

SUUNNITTELU

 

Kristiina Kuusiluoma, arkkitehti SAFA

kiti(at)collaboratorio.fi

p. 045 352 7911

 
Colla INVERT small3.png
Jyväskylä logo.png